Törvényi szabályozások

Tudta-e?

A Büntető Törvénykönyv 1978. évi IV. törvénye szerint:

172. § (1). Aki nem nyújt tőle várható segítséget sérült vagy olyan személynek, akinek az élete vagy testi épsége közvetlen veszélyben van, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő - segítségnyújtás elmulasztása.

Tudta-e?

Az 55/1992(III.21.) Kormány Rendelet és az 1993. évi XCIII. Törvénnyel módosított 15/1972.(VIII.) EüM Rendeletben előírtak értelmében minden munkáltatónak rendelkeznie kell az elsősegélynyújtásban járatos munkatársakkal.

A munkahelyi elsősegélynyújtóknak köszönhetően - rosszullétnél, balesetnél - az egészségkárosodás mértékének növekedése megakadályozható! Ezzel nem csak törvényi kötelezettségének tud eleget tenni a munkáltató, de kiképzett munkatársai segítségével életeket menthet.