"B" kategóriás elsősegély felszerelés

Válaszlevél egy megbüntetett gépkocsivezetőnek... (2008. március)

Tisztelt Uram!

Sajnálattal értesültünk a történtekről, de köszönjük, hogy tájékoztat minket, hiszen rendkívül figyelemre méltó jelenségekről kaptunk visszajelzést, mely hatással lesz a jövőben általunk gyártott termékekre, és az általunk nyújtott szolgáltatásokra, így a mentőláda piacra is. Magyar gyártóként fontos feladatunk a jelen körülményeinek megfelelő szolgáltatást nyújtanunk, a vevői elvárásoknak maximálisan megfelelnünk.  

Természetesen azonnal kivizsgáltuk az ügy hátterét. Áttanulmányozva az Ön által megadott LOT szám alapján a "Gyártáskísérő lap"-ot, valamint az Ön tulajdonában lévő elsősegély felszerelés "Minőségi Bizonyítvány"-át, megállapítottuk, hogy a tényleges lejárati idő 2007. szeptember. Ön a levelében "2005 SZEPT" lejárati időt említett, melynek újbóli felülvizsgálatára kérjük.   

Sajnos azonban, mindkét esetre igaz, hogy a termék szavatossági ideje lejárt az ellenőrzéskor, amennyiben ezen időpont a levélben leírtak szerint tényleg 2008. március 3.-a és 9.-e közé esik, úgy a nevezett láda már fél éve lejárt. Lejárati időn túl a terméket az eredeti célra alkalmatlannak kell tekinteni (minősíteni).     

Ahogy arról a média már hónapok óta tájékoztat - 2008-tól szigorodtak a szankciók a közlekedési kihágások csökkentése érdekében, melytől a balesetek és az abból adódó halálesetek számának drasztikus csökkenését várják. Ennek egyik része a mentőládák szigorúbb ellenőrzése, melynek során az érvényben lévő rendeletben megfelelően járnak el az ellenőrzéssel és jogi szankciókkal megbízott szervek. Fellépésük szigorúságát életvédelmi szerepük indokolja.

     Leveléből kitűnik, hogy magyarázatra szorul a dobozunkon olvasható tájékoztató szöveg, illetve szükséges a lejárati idő, szavatosság, és egyéb fogalmak tisztázása, ezért kérem, engedje meg, hogy ezeket részletezzem:

     A mentőláda kötelező tartalmát eredetileg az Országos Mentőszolgálat főorvosa határozta meg. Olyan eszközöket tartalmaz, melyek alkalmazásával egy balesetnél nyújtott elsősegély esetén biztosítható a sérült állapotának szinten tartása, súlyos esetben akár életben maradása a szakszerű, végleges ellátás megérkezéséig.

A mentőláda tartalmát a kötelezően alkalmazandó MSz13553 számú szabvány írja elő. Az MSz13553-1989 szabvány napjainkban is hatályban lévő nemzeti szabvány.

     A közúti járművek forgalomba helyezéséről rendelkező 61/1990 (IV.12) KÖHÉM rendelet az MSz13553 szabvány szerinti elsősegély-felszereléseket, mint kötelezően alkalmazandó mentőeszközöket nevezi meg.

     A ládában elhelyezett eszközök mindenben megfelelnek a fenti szabványoknak, melyért, mint gyártó felelőséget vállalunk.     

Az elsősegély felszerelés tehát egy úgynevezett "eszközkészlet", mely tartalmaz orvostechnikai eszközöket és egyéb, a rendeltetésének megfelelő használathoz szükséges kiegészítőket (pl. Elsősegélynyújtó kézikönyv, olló, biztostű, kesztyű, stb.).     

Az eszközkészlet esetén, a szavatossági időként azt az időpontot kell feltüntetni /mint fő lejárati időt/, amely a leghamarabb lejáró termék szavatossági ideje. Ez mentőláda esetén a fertőtlenítő oldat. Míg a kötszerek szavatossági ideje 5 év, addig a fertőtlenítő oldaté "csak" három.

A szavatossági idő azon időpont, melyért, mint gyártó szavatolunk, azaz felelősséget vállalunk, hogy addig az időpontig a termék tulajdonságai nem változnak, vagy pedig nem olyan mértékben, hogy annak a használatában bármi nemű módosítást kellene végrehajtani, illetve annak állaga, minősége azonos a gyártástól a megadott határidőig. Addig tehát rendeltetésszerű használata során nem várt esemény, kár nem következhet be.   

Természetesen Ön is tapasztalhatta, főleg élelmiszereknél, de a kozmetikumok esetében is, hogy ezen időt követően is fogyasztható, használható a termék. Ezért is tüntetik fel angolul ezt a fogalmat "Best befor end:..." jelzővel, azaz a "legjobb tulajdonságai ez előtt: ...". "Lejárat közeli értékesítés" is természetes a fent említett piacon (élelmiszer, kozmetika, vegyi áru), így a vevőre van bízva, hogy mikor fogyasztja, használja el a terméket, viszont a forgalmazó köteles az ilyen terméket az eladó térből bevonni, azaz a feltüntetett lejárati időt követően lejárt szavatossági idejű termék az eladótérben nem lehet, melyért szintén súlyos szankciók érhetik a forgalmazót.   

A kötszerre és a fertőtlenítő oldatra a felhasználás jellegéből adódóan - életet védő - a vonatkozó rendeleteknek megfelelően kell eljárni, tehát a "lejárati időn túl a terméket az eredeti célra (életvédelem, egészségmegőrzés) alkalmatlannak kell tekinteni (minősíteni)". Míg maga a doboz, a háromszög, az izzókészlet szinte korlátlan ideig használható, addig a kötszerek és a fertőtlenítő oldat egyedi szavatossági idővel rendelkezik, mely fel is van tüntetve termékenként külön-külön is. Így ezeknek a cseréjéről az üzemben tartónak kell gondoskodnia, azonban azért, mert az oldat lejárt, még a kötszerek felhasználhatók!   

   

Helyesen tájékoztatták Önt, hogy a patikák képesek ilyen "felújítás" elvégzésére, és fel vannak hatalmazva új szavatossági idő feltüntetésére, annak megújítására is. A mi tapasztalatunk is az azonban, hogy ezt a szolgáltatás nem minden patika - jelenleg közel 2500 működik hazánkban - végzi, és az árak is elgondolkodtatóak.

Kérdésére válaszolva: az Ön birtokában lévő ládában a fertőtlenítő oldat szavatossági ideje járt le. A kötszerek és az egyéb kiegészítők még felhasználhatók. Az Ön által említett oldat-csere lehetne megoldás egy patikában, mikor a cserét követően a felszerelést újra „érvényesítik”. Azonban ez is csak alig két évvel hosszabbítja meg az Eszközkészlet lejárati idejét, hiszen akkor már a kötszerek szavatossága jár le. Természetesen e módszer a láda otthoni, vagy közúti felhasználását követően is hasznos lehet, ahol a megújítás/pótlás/csere minden egyes tételre érvényes, de itt is mérlegelendő, hogy érdemesebb-e egy új felszerelés beszerzése, mint azt "alkatrészekből" megújítani.     
 
     Társaságunk elkötelezett a minőségi termékek gyártásában, forgalmazásában. Ez azért is különleges és kihangsúlyozandó, mert a mentőláda piac az utóbbi időben jelentős értékcsökkenést könyvelhetett el. Ez jellemző a minőségre is, nem csak az árakra. Található a piacon megtévesztő lejárati idővel, gyenge minőségű termékeket tartalmazó, hiányos dokumentációval forgalmazott termék is. Bár a vásárlás és a gyártás ideje a közelmúltba tehető, a tartalom, a minőség és az egyéb követelményeknek történő megfelelés hiányában, - melyet az arra jogosult szervek szintén ellenőrizhetnek, és a plombát a tételes vizsgálatot követően (ha a termék megfelel az előírásnak) megújíthatják - a büntetés így is jogossá válik, bár az áthárítható a forgalmazóra, illetve a gyártóra.
      

     Reméljük, levelünkkel és a felkínált lehetőséggel sikerült a feltett kérdésekre megnyugtató választ adni, bízunk abban, hogy továbbra is Hazai gyártótól vásárol!

     Üdvözlettel:

     Rácz Richárd
   
     E-mail: richard@pharmico.hu